Η ΟΕΒ καλεί την Πολιτεία να ρυθμίσει νομοθετικά το δικαίωμα απεργίας στις ουσιώδεις υπηρεσίες

Η ΣΕΚ καλεί τη Βουλή να ψηφίσει το πολυνομοσχέδιο για την προστασία του καταναλωτή πριν το κλείσιμο της