Η κατοχύρωση συγγενικού δεσμού υπέρ ζευγαριών γυναικών που αποκτούν παιδιά με τεχνητή γονιμοποίηση στην επικείμενη μεταρρύθμιση του γαλλικού δικαίου

Έλεγχος της Συνταγματικότητας των νόμων: Εισηγήσεις για την επανίδρυση του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου

Ο μεγαλεπήβολος στόχος της μεταρρύθμισης της πολιτικής δίκης στην Κύπρο και η σύνδεση του με την οικονομία

Συνέδριο Νομικής Σχολής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου για την πολιτισμική εμπειρογνωμοσύνη στις δικαστικές διαμάχες

Ανώτατο: Tροποποίηση του κανονισμού περί της Ενάσκησης της Πειθαρχικής Εξουσίας του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου