Συμμετοχή του Προέδρου του ΠΔΣ στη χθεσινή συνεδρία της Επιτροπής Νομικών της Βουλής για τη μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης

Στενότερη συνεργασία εγκαινίασαν σήμερα Επιτροπή Νομικών και Αστυνομία

Εναρμόνιση νομοθεσίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με ευρωπαϊκή οδηγία

Δύο νομοσχέδια για την πάταξη της διαφοράς εξέτασε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών

Ανακοίνωση Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή που αφορά το Νομοσχέδιο για σύσταση και λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της διαφθοράς