Διορίζονται τέσσερις ποινικοί ανακριτές για διερεύνηση ισχυρισμών περί υπέρμετρης αστυνομικής βίας

Δεν είναι δυνατό οι δικαστές να αποφασίζουν εντός 60 ημερών, λέει ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ