Εναρμόνιση νομοθεσίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με ευρωπαϊκή οδηγία

Η Κύπρος εναρμόνισε τη νομοθεσία της κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.  

Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια της Βουλής ομόφωνα τροποποίησε τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο, με σκοπό την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τρεις οδηγίες και πράξεις της ΕΕ.

Η Κυπριακή Δημοκρατία είχε υποχρέωση να μεταφέρει στην εσωτερική έννομη τάξη την Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 μέχρι την 10η Ιανουαρίου 2020 και λόγω μη έγκαιρης εναρμόνισης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρχάς απέστειλε στη Δημοκρατία προειδοποιητική επιστολή και ακολούθως εξέδωσε την αιτιολογημένη γνώμη/παράβαση αρ. 2020/2011, σύμφωνα με την οποία απαιτείτο από τη Δημοκρατία η μεταφορά της σχετικής Οδηγίας στην εσωτερική έννομη τάξη μέχρι την 30ή Δεκεμβρίου 2020.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών, βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Γεωργίου, αφού εξήγησε το νομοσχέδιο, αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις τροποποιήσεις που επήλθαν μετά τη συζήτηση στην Επιτροπή. Σημείωσε επίσης ότι η Επιτροπή για ακόμα μια φορά βρέθηκε προς διλήμματος λόγω της καθυστέρησης από τις κρατικές υπηρεσίες να φέρουν στην Επιτροπή τη νομοθεσία και ήταν ορατό το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων στη Δημοκρατία από την ΕΕ.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού ανέφερε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες ήθελαν να περάσουν τον νόμο χωρίς να τον εξετάσει καν η Επιτροπή η οποία τελικά είχε περί τις 100 παρατηρήσεις. Είπε επίσης ότι παρά την ψήφιση και επικαιροποίηση νόμων, η Κύπρος πάσχει στην εφαρμογή ιδιαίτερα όσον αφορά το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.  

Η βουλευτής του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου ανέφερε ότι λόγω της καθυστέρησης έλευσης του πολύπλοκου αυτού νομοσχεδίου, η Επιτροπή μπήκε στο δίλημμα είτε να το δει σε εξαντλητικό αριθμό συνεδριών ή να είναι υπόλογη για οποιοδήποτε πρόστιμο εναντίον της Δημοκρατίας. Ανέφερε ακόμα ότι αυτή η πρακτική εκ μέρους των αρμοδίων υπηρεσιών έχει γίνει ο κανόνας πλέον.

Η Ολομέλεια ψήφισε επίσης με 22 ψήφους υπέρ, 3 εναντίον και 12 αποχές, τροπολογία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΔΗΣΥ, βάσει της οποίας ο κατάλογος που θα τηρείται από τη Συμβουλευτική Αρχή και στον οποίο θα προσδιορίζονται τα ακριβή καθήκοντα τα οποία θεωρούνται σημαντικό δημόσιο λειτούργημα για τους σκοπούς του ορισμού του όρου «πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο», θα υποβάλλεται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις του βασικού νόμου που αφορούν στην εφαρμογή της νομοθεσίας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Με την προσθήκη της διάταξης αυτής επιτυγχάνεται ορθότερη εναρμόνιση με το άρθρο 1.13 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843.

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Tags: , , , ,