Δημοκρατία, κράτος δικαίου και ανθρώπινα δικαιώματα οι κοινές αξίες με χώρες Αν. Εταιρικής Σχέσης, λέει ο Πρόεδρος

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαβεβαίωσε την ΟΣΑΚ ότι δεν πρόκειται να γίνει καμιά αλλαγή στο νόμο και φιλοσοφία του ΓεΣΥ

Αύξηση κατά περίπου 30% στα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, είπε ο Πρόεδρος Δημοκρατίας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προήδρευσε συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου

Ως αντισυνταγματικό και με κινδύνους για την οικονομία ανέπεμψε ο Πρόεδρος το νόμο για τις εκποιήσεις

Επιστολή παραίτησης της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κας ΄Εμιλυς Γιολίτη προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Την ανάγκη υιοθέτησης του περί δημοσίας υπηρεσίας νόμου από τη Βουλή, υπογράμμισε ο Πρόεδρος