Ένα ολοκληρωμένο πιστοποιητικό για την εξειδίκευση γραμματειακού προσωπικού σε νομικά ζητήματα