Ανακοίνωση Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Το κοινό ενημερώνεται ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα διευθέτησης ραντεβού για υποβολή αιτήσεων καταργείται και όσα ραντεβού έχουν διευθετηθεί από τις 20 Μαρτίου 2023 και μετά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ακυρώνονται.

Για εξυπηρέτηση στο ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ στη ΛΕΥΚΩΣΙΑ το κοινό ενημερώνεται ότι από τις 20 Μαρτίου 2023 μπορεί να προσέρχεται χωρίς ραντεβού, εκτός από τις πιο κάτω κατηγορίες αδειών όπου εφαρμόζονται ειδικές διευθετήσεις:

  • – Εταιρείες Ξένων Συμφερόντων
  • – Ναυτιλιακές εταιρείες
  • – Ενδοεταιρικά μετατιθέμενοι
  • – Ψηφιακοί νομάδες
  – Start – up visa
Από τις 20 Μαρτίου 2023 τα ραντεβού επαναπρογραμματίζονται ως ακολούθως:

(α) Για πρώτη εγγραφή των πρώτων υπαλλήλων νέων εταιρειών που εντάσσονται στο μητρώο ξένων εταιρειών από τη Μονάδα Διευκόλυνσης Επιχειρήσεων του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας η εξυπηρέτηση θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας χωρίς ραντεβού.

(β) Για τις υπόλοιπες αιτήσεις θα υπάρχουν προκαθορισμένα σταθερά εβδομαδιαία ραντεβού για συγκεκριμένους παρόχους βάσει όγκου και συχνότητας υποβολής αιτήσεων.

(γ) Μικρότερα γραφεία και ιδιώτες θα εξυπηρετούνται καθημερινά κατά σειρά προτεραιότητας χωρίς ραντεβού.

Παρ.βλ. το πρόγραμμα στο κάτω μέρος της παρούσας σελίδας.

  • – Άδειες Μετανάστευσης (Α- ΣΤ)
  • – Άδειες Μετανάστευσης Καν.6.2
  – Επί μακρόν διαμένοντες
Όσα ραντεβού έχουν διευθετηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέχρι τις 19 Μαΐου 2023 παραμένουν σε ισχύ.

Για διευθέτηση νέων ραντεβού ή αλλαγές στα υφιστάμενα ραντεβού το κοινό καλείται να αποστέλλει email ως ακολούθως:

(α) Για τις Άδειες Μετανάστευσης Α – ΣΤ: mageorgiou@crmd.moi.gov.cy

(β) Για τις Άδειες Μετανάστευσης Καν.6.2: aevangelou@crmd.moi.gov.cy και hdamianou@crmd.moi.gov.cy

(γ) Για επί μακρόν διαμένοντες: mageorgiou@crmd.moi.gov.cy

  Σημείο εξυπηρέτησης φοιτητών / εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
Διευθέτηση ραντεβού μέσω τηλεφώνου στο 22308630 ή μέσω email στο sgrigoriou@crmd.moi.gov.cy

Σημείωση: για την εξυπηρέτηση στα Επαρχιακά Κλιμάκια της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης,  το κοινό μπορεί να συμβουλευθεί την σχετική ανακοίνωση η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.police.gov.cy.

Δείτε το εβδομαδιαίο πρόγραμμα εξυπηρέτησης ΕΔΩ.

πηγή: Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,