ΔΕΕ: Απόρριψη των προσφυγών ακυρώσεως Ουγγαρίας – Πολωνίας κατά της οδηγίας που ενισχύει τα δικαιώματα των αποσπασμένων εργαζομένων προτείνει ο Γ.Ε

Προτάσεις του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας για διαχείριση των συνεπειών της πανδημίας

ΔΕE:Προτάσεις Γ.Ε για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε εκτελούντες επεξεργασία εγκατεστημένους σε τρίτες χώρες