Ανακοίνωση για ασκούμενους δικηγόρους- Έντυπα καταγραφής εργασιών & Εξετάσεις Νομικού Συμβουλίου

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για την επιλογή των 3 Δικηγόρων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανταλλαγής νέων δικηγόρων «LawyerEX»