Συνεργασία του ΠΔΣ με τον παγκόσμιο οργανισμό πάροχο εκπαίδευσης και πιστοποίησης για διαχείριση κινδύνων σε σχέση με τις ισχύουσες κυρώσεις K2 Integrity

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Μητρώο Εθελοντών Δικηγόρων για το πρόγραμμα «Δικαιοσύνη για Όλους»