Ανακοίνωση του ΠΔΣ για δημοσιεύματα και δημόσιες αναφορές περί συμμετοχής δικηγόρων σε κυκλώματα διακίνησης μεταναστών

Δημοσιοποίηση των αποφάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΠΔΣ θεωρείται σημαντικό βήμα

Παρουσιάστηκε το έργο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου για την περίοδο Οκτωβρίου 2020 – Οκτωβρίου 2021

Διαδικτυακό Σεμινάριο: “Η εφαρμογή του κανονισμού προστασίας των προσωπικών δεδομένων στον τομέα της ασφάλισης”, Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021, 17:00 – 19:00 🗓

Διαδικτυακό Σεμινάριο: 2ο Συνέδριο Επιτροπής Τεχνολογίας ΠΔΣ “Δίκαιο & Τεχνολογία: Προκλήσεις και Πρακτικές Εφαρμογές”. Πέμπτη 14 Οκτωβρίου, 15:30 – 17:30. 🗓

Διαδικτυακό Σεμινάριο: “Πρόγραμμα και Διαδικασίες για την πρόληψη της Νομιμοποίησης Εσοδών από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας”, Τετάρτη 20 Οκτωβρίου, 9.30-13.00 🗓

Συνάντηση του ΠΔΣ με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Ανακοίνωση του ΠΔΣ για την κυβερνοασφάλεια σε δικηγορικά γραφεία και δικηγόρους

Κοινό ψήφισμα του ΠΔΣ και της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας προς κυβερνήσεις και θεσμικά όργανα της ΕΕ και διεθνείς οργανισμούς αναφορικά με τις ενέργειες της Τουρκίας στην Κύπρο

Δηλώσεις της Υπουργού Δικαιοσύνης μετά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών

Γενναίες αποφάσεις προς ψήφιση των νομοσχεδίων για Μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης, η έκκληση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας

Ανακοίνωση του ΠΔΣ για τη συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας

Ανακοίνωση του ΠΔΣ για το πιλοτικό πρόγραμμα καθυστερημένων υποθέσεων – Backlog

Συμμετοχή του ΠΔΣ στη συνάντηση του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας με επαγγελματικούς φορείς και στελέχη τραπεζών

Γραπτή δήλωση της ΥΔΔΤ κας Στέφης Δράκου μετά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο και τα μέλη του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου