Συνάντηση με τον υποψήφιο Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Ανδρέα Μαυρογιάννη

Σε παραγωγικό κλίμα πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022, συνάντηση στα γραφεία του ΠΔΣ του Προέδρου και Αντιπροέδρου δρος Χρίστου Κληρίδη και κ. Γιώργου Χριστοφίδη με τον υποψήφιο για την Προεδρία της Δημοκρατίας κ. Ανδρέα Μαυρογιάννη, τον οποίο συνόδευαν ο κ. Πανίκος Παπανικολάου Επιτελικός Διευθυντής της προεκλογικής εκστρατείας και οι δικηγόροι κ. Μυριάνθη Αρκαδίου, κ. Πάνος Παρράς και κ. Αμφιτρίτη Παναγιώτου.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο δρ Κληρίδης παρέθεσε αναλυτική ενημέρωση για τα φλέγοντα ζητήματα και προβλήματα στον τομέα της δικαιοσύνης, τα οποία επηρεάζουν την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος και πλήττουν το κράτος δικαίου καθώς και για τις αδιάκοπες ενέργειες του ΠΔΣ για τον συνολικό εκσυγχρονισμό του συστήματος απονομής δικαιοσύνης.

Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην ψήφιση της δικαστικής μεταρρύθμισης και στο στοίχημα της υλοποίησής της με άμεση προτεραιότητα την επίλυση του κτηριακού προβλήματος, στην ανάγκη της μεταρρύθμισης της κατώτερης βαθμίδας των δικαστηρίων, στην επίλυση του χρόνιου προβλήματος του μεγάλου όγκου των καθυστερημένων υποθέσεων (backlog) μέσω της αύξησης των δικαστών με διορισμό και συνταξιούχων δικαστών και δικηγόρων καθώς και έμπειρων δικηγόρων, οι οποίοι θα εκδικάζουν υποθέσεις ως recorders.

Επιπρόσθετα, στην τελεσφόρα διαχείριση του backlog, σημείωσε ότι θα συμβάλει η θέσπιση της παραπομπής υποθέσεων, με τις ανάλογες τροποποιήσεις του νόμου, σε εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών, διαιτησία και διαμεσολάβηση, κάνοντας αναφορά στο Κυπριακό Κέντρο Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης του ΠΔΣ.

Προς τον σκοπό της επιτάχυνσης της δικαιοσύνης, θα συμβάλουν επίσης οι Νέοι Κανονισμοί Πολιτικής Δικονομίας, ο θεσμός των masters, η ψηφιακή ηχογράφηση, η θέσπιση της εξ αποστάσεως εκδίκασης υποθέσεων (ODR).

Περαιτέρω, έγινε αναφορά στις ενέργειες για το ζήτημα της διαχείρισης του μεγάλου όγκου των αιτήσεων ασύλου, για το οποίο ο ΠΔΣ έχει προτείνει γραπτώς στον Υπουργό Εσωτερικών τη συμμετοχή δικηγόρων στην εξέταση των αιτήσεων καθώς και την τροποποίηση του Νόμου περί Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας, ούτως ώστε να ανατίθεται και σε δικηγόρους η εκδίκαση υποθέσεων για παραχώρηση ασύλου.

Από την πλευρά του ο κ. Μαυρογιάννης χαρακτήρισε την επίσκεψή του στον ΠΔΣ ως οφειλόμενη, σημειώνοντας ότι αποτελεί βασικό εταίρο και συνομιλητή στην προσπάθεια για δραστικές βελτιώσεις στο κράτος δικαίου.

Με κοινή συναντίληψη ότι ο ρυθμός απόδοσης της δικαιοσύνης καθώς και η ποιότητα των διαδικασιών ενώπιον των δικαστηρίων βρίσκονται σε αλληλένδετη μεταξύ τους σχέση, ο δρ Κληρίδης και ο κ. Μαυρογιάννης βεβαίωσαν τη βούλησή τους για συνέχιση της τακτικής επικοινωνίας και των συναντήσεων για ανταλλαγή απόψεων και θέσεων με στόχο τη διαμόρφωση ενεργειών για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος και κατ’ επέκταση του κράτους δικαίου που πρέπει να αποτελεί βασικό στόχο και προτεραιότητα για όλους.

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,