Τη σημασία οδηγιών για ισότητα στις αμοιβές και εκπροσώπηση στη διοίκηση τόνισε στις Βρυξέλλες η Ζέτα Αιμιλιανίδου

Ανακοίνωση της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία