Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο: Οι μισθωτές κρατικής γης υπόκεινται σε φορολογία, η οποία αντιστοιχεί στην αξία του δικαιώματος χρήσης του κρατικού ακινήτου