‘Εκθεση Γενικού – Ελεγκτή: Συμπεράσματα ως προς τη συμμόρφωση του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών με τη σχετική νομοθεσία διαχείρισης διαθέσιμων πόρων

Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας: Στόχος να βοηθήσουμε με πρακτικά μέτρα τις επιχειρήσεις και τη χώρα να εισπράξει χρήματα