Εγκύκλιος 03/2023-Ηλεκτρονική διαδικασία του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου σχετικά με την συμπλήρωση ερωτηματολογίου για την παρεμπόδιση και καταπολέμηση των αδικημάτων ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας

ΠΔΣ: Διαδικτυακά σεμινάρια για το Ξέπλυμα Παράνομου Χρήματος και την Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας – Διαβάστε την οδηγία 🗓