ΠΔΣ: Διαδικτυακά σεμινάρια για το Ξέπλυμα Παράνομου Χρήματος και την Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας – Διαβάστε την οδηγία 🗓

Το Τμήμα Εποπτείας και Συμμόρφωσης του ΠΔΣ ανακοινώνει τη διοργάνωση τριών διαδικτυακών σεμιναρίων, προς κάλυψη των απαιτούμενων ωρών παρακολούθησης συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των Λειτουργών Συμμόρφωσης, αναφορικά με το Ξ.Β.Χ. και τη Χ.Τ. (10 ώρες ετησίως).

Πρώτο Σεμινάριο:

Ημερομηνία: 16/09/2020
Ώρα: 9:30 π.μ. – 13:00 μ.μ
Ώρες Εκπαίδευσης ΛΣ: 3,5 ώρες
Ομιλητές: κος Νάσος Παλταγιάν και Λειτουργοί Συμμόρφωσης ΠΔΣ

Θεματολογία:

  • Οδηγία ΠΔΣ για ΞΠΧ και ΧΤ (Έκδοση 2019)
  • Προσέγγιση Βάσει Κινδύνου (RBA)

Δεύτερο Σεμινάριο:

Ημερομηνία: 14/10/2020
Ώρα: 9:30 π.μ. – 13:00 μ.μ
Ώρες Εκπαίδευσης ΛΣ: 3,5 ώρες
Ομιλητές: κος Νάσος Παλταγιάν και Λειτουργοί Συμμόρφωσης ΠΔΣ

Θεματολογία:

  • 5η και 6η EU Directive και Πρόσφατες Εξελίξεις.
  • Καθήκοντα Λειτουργού Συμμόρφωσης (Εγχειρίδιο ΞΠΧ & ΧΤ και Ετήσια Έκθεση ΛΣ, Τήρηση Αρχείου και Αναφορά Ύποπτων Συναλλαγών).

Τρίτο Σεμινάριο:

Ημερομηνία: 11/11/2020
Ώρα: 9:30 π.μ. – 13:00 μ.μ
Ώρες Εκπαίδευσης ΛΣ: 3,5 ώρες
Ομιλητές: κος Νάσος Παλταγιάν και Λειτουργοί Συμμόρφωσης ΠΔΣ

Θεματολογία:

  • Συνεχής Παρακολούθηση Συναλλαγών, “RedFlags” και Πρόσφατες Εξελίξεις.
  • Ελλείψεις που εντοπίστηκαν κατά τη διενέργεια επιτόπιων εποπτικών ελέγχων και επίλυση γενικών αποριών συμμόρφωσης.

Διαβάστε την οδηγία για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας εδώ

Print Friendly, PDF & Email
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Ετικέτες: , ,