Αυξήθηκαν οι υποχρεωτικές ώρες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των Λειτουργών Συμμόρφωσης

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το Τμήμα Εποπτείας και Συμμόρφωσης, οι υποχρεωτικές ώρες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των Λειτουργών Συμμόρφωσης, σχετικά με το Ξ.Β.Χ. και τη Χ.Τ., αυξάνονται στις 10 ώρες ετησίως.

Διαβάστε την ανακοίνωση:

“Το Τμήμα Εποπτείας και Συμμόρφωσης επιθυμεί να σας ενημερώσει ότι από τη τρέχουσα χρονιά και στη βάση της παραγράφου B.1.4 της Οδηγίας του Π.Δ.Σ. κατά του Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος, οι υποχρεωτικές ώρες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των Λειτουργών Συμμόρφωσης, σχετικά με το Ξ.Β.Χ. και τη Χ.Τ., αυξάνονται στις 10 ώρες ετησίως.”

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,