Ανακοίνωση ΠΔΣ για την προσπάθεια αναθεώρησης των Κλιμάκων Δικαιοδοσίας των Δικαστηρίων και τροποποίησης του περί Δικαστηρίων Νόμου 2019

Υφυπουργείο Τουρισμού, Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών και Προϋπολογισμός ΟΝΕΚ, στην Επιτροπή Παιδείας

Έγκριση Υπουργικoύ Συμβουλίου τριών νομοσχεδίων για ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ, μείωση των εκπομπών των καυσίμων και λειτουργία του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ