Δημόσια Διαβούλευση: 1) Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ορισμένων Θεμάτων Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023», και 2) Κανονισμοί με τίτλο: «Οι περί Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές Κανονισμοί του 2023»

Γραπτή Δήλωση της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κας Στέφης Δράκου αναφορικά με την υπερψήφιση των νομοσχεδίων για τον εκσυγχρονισμό του Οικογενειακού Δικαίου

Γραπτή δήλωση Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κας Στέφης Δράκου για την υπερψήφιση της συνταγματικής τροποποίησης για δημιουργία τριτοβάθμιας δικαιοδοσίας στα δικαστήρια

Ανακοίνωση ΠΔΣ για την προσπάθεια αναθεώρησης των Κλιμάκων Δικαιοδοσίας των Δικαστηρίων και τροποποίησης του περί Δικαστηρίων Νόμου 2019