Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων χαιρετίζει νομοσχέδια για σεξουαλική παρενόχληση

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΕΙΦ), ως αρμόδια για τα θέματα σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, χαιρετίζει τα νομοσχέδια του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, που θεσπίζουν τη σεξουαλική παρενόχληση ή/και παρενόχληση ως διακριτά πειθαρχικά παραπτώματα στην Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, κάτι που ήδη έγινε στη Δημόσια Υπηρεσία και προωθείται και για την Εκπαιδευτική Υπηρεσία.

Σε ανακοίνωση της, η Επιτροπή αναφέρει ότι διαχρονικά χειρίζεται καταγγελίες για περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, όπως επίσης και καταγγελίες που αφορούν περιστατικά έμφυλων ανισοτήτων γενικότερα. Παρέχει δε στήριξη και συμβουλές στα θύματα. Μια σημαντική αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι η παραχώρηση νομικής αρωγής στα θύματα διακρίσεων, για να διεκδικήσουν αποζημιώσεις ενώπιον του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία και επικοινωνία με την Αρχή Ισότητας του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τους Επιθεωρητές Ισότητας του Υπουργείου Εργασίας.

Μεταξύ άλλων, αναφέρεται, η Επιτροπή διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια, φόρουμ και εκπαιδεύσεις που απευθύνονται σε εργοδότες και εργαζόμενους/ες για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.

Σημαντικός επίσης είναι ο ρόλος της Επιτροπής για τη σύνταξη κώδικα που πρέπει να έχουν όλοι οι εργοδότες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τη σεξουαλική παρενόχληση. Η Επιτροπή έχει αρμοδιότητα να υποβοηθά τους εργοδότες στη σύνταξη και εφαρμογή τέτοιου κώδικα, γιατί, εάν υπάρξει παρενόχληση στον χώρο εργασίας και αποδειχθεί ότι δεν υπήρχε τέτοιος κώδικας και οι εργαζόμενοι δεν γνώριζαν πώς να καταγγείλουν την εν λόγω παρενόχληση, τότε ο εργοδότης μπορεί να κριθεί συνυπεύθυνος για την αποζημίωση που θα επιδικάσει το Δικαστήριο. Αξίζει να σημειωθεί πως η Επιτροπή έχει συντάξει Οδηγό για την πρόληψη και καταπολέμηση της παρενόχλησης και της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, ο οποίος περιέχει οδηγίες και συμβουλές προς τους εργοδότες και εργοδοτούμενους/ες. Ο εν λόγω Οδηγός, είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της ΕΙΦ.

πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,