Εφάπαξ Εξαμηνιαίο Τιμητικό Επίδομα για Αιχμάλωτους και Άμαχους/Μη Στρατεύσιμους στους οποίους δεν καταβάλλεται μηνιαίο Τιμητικό Επίδομα από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων