Προς νομοθετική ρύθμιση ερευνητικά κέντρα και ευρύτερα η τριτοβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τον ΥΠΠΑΝ

Η ΟΕΒ καλεί την Πολιτεία να ρυθμίσει νομοθετικά το δικαίωμα απεργίας στις ουσιώδεις υπηρεσίες

Η συμμόρφωση της διοίκησης προς τις ακυρωτικές αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων