Σε συμφωνία για μεταρρύθμιση του Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών και κλιματικές νομοθεσίες κατέληξαν οι τρεις κύριες πολιτικές ομάδες του ΕΚ