Σκοπός η περαιτέρω αναβάθμιση της απονομής Δικαιοσύνης, είπε η Υπουργός

Σκοπός μας είναι η περαιτέρω αναβάθμιση και αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος απονομής Δικαιοσύνης, είπε η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Άννα Κουκκίδη-Προκοπίου, σημειώνοντας τη δημιουργία νέων δικαστηρίων, όσο και την αλλαγή δομών ή και την ενίσχυσή τους εντός των υφιστάμενων δικαστηρίων.

Σε ομιλία της στο 13o Economic Congress στη Λευκωσία με θέμα: «Αποδοτικότερη και ταχύτερη απονομή Δικαιοσύνης», η κ. Κουκκίδη-Προκοπίου είπε ότι “η Κύπρος συγκαταλέγεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χαμηλότερες επιδόσεις όσον αφορά στον χρόνο που απαιτείται για την εκδίκαση των αστικών υποθέσεων και, δυστυχώς, παρατηρείται σημαντική συσσώρευση τέτοιων υποθέσεων, τόσο σε πρώτο, όσο και σε δεύτερο βαθμό”.

Τόνισε ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει αδυναμία απόδοσης ποιότητας.

“Βέβαια, στο σημείο αυτό, θέλω να τονίσω ότι η μη γρήγορη εκδίκαση των υποθέσεων, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως αδυναμία απόδοσης ποιότητας, αξιοπιστίας και αμεροληψίας. Η Κυπριακή Δικαιοσύνη ανέκαθεν απολάμβανε τη φήμη της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας”, επισήμανε.

Η πολιτεία, είπε η Υπουργός, αναγνωρίζει την υποχρέωση που έχει για την ύπαρξη ενός αποτελεσματικού, από άποψη χρόνου και ποιότητας, δικαστικού συστήματος, με τη δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων προς την κατεύθυνση αυτή. Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο, είπε, θέσαμε ως προτεραιότητα μας τη συνέχιση και την περαιτέρω προώθηση του εκσυγχρονισμού των δομών και του πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του συστήματος απονομής δικαιοσύνης στον τόπο μας.

“Αυτό περιλαμβάνει τη στήριξη μας, τόσο στη δημιουργία νέων δικαστηρίων όσο και στην αλλαγή δομών ή και την ενίσχυσή τους εντός των υφιστάμενων δικαστηρίων”, ανέφερε.

Υπενθύμισε ότι την 1η Ιουλίου 2023 ξεκινούν τη λειτουργία τους το νέο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο και το νέο Ανώτατο Δικαστήριο, με απονομή και στα δύο αυτά δικαστήρια πρόσθετης δικαιοδοσίας τρίτου βαθμού σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Παράλληλα, θα λειτουργήσει το Εφετείο, που θα αποτελέσει τη δευτεροβάθμια δικαιοδοσία και θα λειτουργεί σε εξειδικευμένα τμήματα για τη γρήγορη εκδίκαση των εφέσεων.

Η Υπουργός Δικαιοσύνης είπε ακόμη ότι αναμένεται, επίσης, η λειτουργία του Εμπορικού Δικαστηρίου και του Ναυτοδικείου που θ΄ αναλάβουν την εκδίκαση, με ταχείες διαδικασίες, εμπορικών διαφορών μεγάλου ύψους επίδικης διαφοράς (άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ) και όλων των ναυτικών υποθέσεων.

“Η δημιουργία των εν λόγω Δικαστηρίων, πέραν της επίδρασης στη μείωση του χρόνου απονομής της Δικαιοσύνης, αναμένεται, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα χρήσης της αγγλικής γλώσσας, να συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου ως κέντρου παροχής ποιοτικών υπηρεσιών και στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων” τόνισε.

Ταυτόχρονα, είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη διάφορα έργα εντός των δικαστηρίων και τόνισε ότι άμεση προτεραιότητα έχει δοθεί στο έργο της εκκαθάρισης των καθυστερημένων υποθέσεων στα Δικαστήρια, ενώ την ίδια στιγμή προωθείται η ψηφιοποίηση των δικαστηρίων, με την ολοκληρωτική της εφαρμογή ν’ αναμένεται εντός του 2023, εξυπηρετώντας τη λειτουργία των Δικαστηρίων σε μία δύσκολη εποχή. Παράλληλα, προωθείται η Ακουστική Ψηφιακή Καταγραφή Πρακτικών Συνεδριάσεων Δικαστηρίου, με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης του έργου το 2025.

Η Υπουργός είπε ότι πολύ σημαντικό, επίσης, έργο θ’ αποτελέσει η εφαρμογή των νέων Κανονισμών Πολιτικής Δικονομίας, που θα ισχύσουν από την 1η Σεπτεμβρίου 2023, με νέες απλοποιημένες διαδικασίες στις αστικές υποθέσεις, όπου παρατηρείται η μεγαλύτερη καθυστέρηση στον χρόνο εκδίκασης και γι’ αυτό με την εφαρμογή τους αναμένεται σημαντική εξοικονόμηση κόστους και χρόνου.

Εξίσου σημαντικό έργο, πρόσθεσε, είναι αυτό της αποτελεσματικής διοίκησης των Δικαστηρίων, μέσα από μια νέα δομή που θ’ αποτελείται από άτομα που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και τις ειδικότητες γι’ αυτό τον σκοπό.

Εκανε αναφορά και στην επιτυχή λειτουργία της Σχολής Δικαστών, ουσιώδους σημασίας για τη διασφάλιση της ποιότητας απονομής της δικαιοσύνης.

“Στα έργα που έχω προαναφέρει, γνωρίζω ότι έχει ενδιατρίψει ο κ. Ερωτοκρίτου, πρώην Δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Διευθυντής της Σχολής Δικαστών και μέχρι πρόσφατα επίσης Διευθυντής Μεταρρύθμισης των Δικαστηρίων”, ανέφερε η Υπουργός.

Επιπρόσθετα, σημείωσε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως επεξεργάζεται αυτή την περίοδο νομοσχέδια, με σκοπό την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας δικαιοδοσίας, τα οποία ήδη τέθηκαν σε διαβούλευση, με στόχο να κατατεθούν σύντομα στη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη συζήτηση και ψήφισή τους.

Στο πλαίσιο αυτό, είπε, εντάσσεται η ενίσχυση των εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των διαφορών, ως επίσης η ενίσχυση της νομοθεσίας για την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων. Παράλληλα, διαβουλευόμαστε εκ νέου νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί Δικαστηρίων Νόμο και προνοεί την αύξηση της κλίμακας δικαιοδοσίας των Επαρχιακών και των Ανώτερων Επαρχιακών Δικαστών, γεγονός που θα προσφέρει περισσότερη ευελιξία στο σύστημα.

Διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως θα επιδιώξει τη στενή και αποδοτική συνεργασία με το Ανώτατο Δικαστήριο, το δικηγορικό σώμα και τη Νομική Υπηρεσία, για την ολοκλήρωση των θεμάτων που εκκρεμούν, αλλά και την ετοιμασία και προώθηση πολλών άλλων, με σκοπό την περαιτέρω αναβάθμιση και αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος απονομής Δικαιοσύνης.

“Πιστεύω πως, μόνο εάν εργαστούμε όλοι μαζί με θετική προσέγγιση, θα επέλθουν τα επιθυμητά αποτελέσματα στο δικαστικό μας σύστημα και θα νιώσει επιτέλους τα οφέλη, τόσο ο πολίτης, όσο και οι επιχειρήσεις. Ο καθένας μας στον τομέα του. Κυβέρνηση, δικαστικός και δικηγορικός κόσμος, επιχειρήσεις. Άλλωστε, κοινός είναι ο στόχος όλων μας, η ταχεία και ποιοτική απονομή της δικαιοσύνης” κατέληξε η Υπουργός.

πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,