Η Βουλή ψήφισε τους νόμους για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε τα τρία νομοσχέδια για την μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης με τα οποία δημιουργούνται συνολικά 20 Δήμοι σε ολόκληρη την Κύπρο.

Ο περί Δήμων Νόμος πέρασε κατά πλειοψηφία με 52 ψήφους υπέρ και 4 εναντίον από την ΕΔΕΚ, ενώ οι νόμοι περί Κοινοτήτων και περί Επαρχιακών Συμπλεγμάτων πέρασαν ομόφωνα από την Ολομέλεια της Βουλής.

Επίσης υπερψηφίστηκε τροπολογία του ΔΗΣΥ για τη μη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων για τους σκοπούς των προτεινόμενων συνενώσεων τοπικών αρχών, καθώς και άλλες τροπολογίες από τις οποίες κάποιες αφορούσαν αλλαγές στις συνενώσεις.

Σκοπός των νομοσχεδίων είναι η αναθεώρηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου που διέπει την τοπική αυτοδιοίκηση, με απώτερο στόχο τη βελτίωση του ρυθμιστικού, εποπτικού και συντονιστικού πλαισίου του συστήματος τοπικής διακυβέρνησης.

Σκοπός του περί Δήμων Νόμου του 2020 είναι μεταξύ άλλων ο εκσυγχρονισμός του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου ώστε οι Δήμοι να αποκτήσουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, για να καταστούν οικονομικά και λειτουργικά βιώσιμοι ως τοπικές αρχές.

Αντίστοιχα ο περί Κοινοτήτων Νόμος του 2020 τροποποιεί τον υφιστάμενο νόμο, ώστε να εκσυγχρονιστούν ορισμένες διατάξεις του και να εισαχθούν ρυθμίσεις για την παροχή κοινών υπηρεσιών από ορισμένες κοινότητες, μέσω της σύστασης και λειτουργίας τοπικών συμπλεγμάτων παροχής υπηρεσιών, όπως είναι μεταξύ άλλων η συλλογή οικιακών αποβλήτων, η παροχή υγειονομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών καθαριότητας και η ρύθμιση της τροχαίας κινήσεως.

Σκοπός του περί Επαρχιακών Συμπλεγμάτων Νόμου του 2015, είναι η θέσπιση νομοθεσίας για την ίδρυση και τη λειτουργία επαρχιακών συμπλεγμάτων, δηλαδή ενός επαρχιακού οργανισμού αυτοδιοίκησης σε κάθε επαρχία, με αρμοδιότητες οι οποίες θα ασκούνται σε επαρχιακό επίπεδο και θα αφορούν στην υδατοπρομήθεια, στη λειτουργία αποχετευτικών συστημάτων και στη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Το νομοσχέδιο αρχικά προέβλεπε την έκδοση πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών από τους επαρχιακούς οργανισμούς αυτοδιοίκησης, ωστόσο κατά τη συζήτησή του απαλείφθηκαν οι σχετικές με το όλο ζήτημα πρόνοιές του, έτσι που η εν λόγω αρμοδιότητα να ασκείται από τις τοπικές αρχές αντί από τους εν λόγω οργανισμούς.
Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,