Εισηγήσεις για λεκτική, οπτική και ουσιαστική βελτίωση της εικόνας της Δικαιοσύνης μας. Νομική, εννοιολογική, φιλοσοφική, ιστορική, κοινωνική προσέγγιση-ΜΕΡΟΣ  11

Στις Φυλακές για πρώτη φορά η Επιτροπή Νομικών, δηλώσεις παρουσία κρατουμένων, περιδιάβαση και μηνύματα στήριξης

Αποφυλακίσεις λόγω των 60χρονων της εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας