Πρωτοβουλία για την ευρωπαϊκή φοιτητική ταυτότητα — Κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή κάρτα

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαιώνει τις βασικές αρχές αξίωσης αποζημίωσης επιχειρήσεων λόγω εσφαλμένης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 139/2004

Περιοριστικά Μέτρα του Συμβουλίου της Ε.Ε. και άλλες σχετικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας λόγω της κρίσης στην Ουκρανία