Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει νέους κανόνες για τα οδικά τέλη

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε νέους κανόνες για τα οδικά τέλη για τα φορτηγά, καθιστώντας αποτελεσματικότερη την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Στις 17 Φεβρουαρίου το Κοινοβούλιο ενέκρινε την επικαιροποίηση των κανόνων που καθορίζουν τα τέλη που μπορούν να επιβάλλουν τα κράτη μέλη στα βαρέα φορτηγά οχήµατα που χρησιμοποιούν τις οδούς του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών. Οι νέοι κανόνες προβλέπουν τη μετάβαση των οδικών τελών από ένα μοντέλο χρονοεξαρτώμενων χρεώσεων (“βινιέτες”), σε ένα σύστημα με βάση την απόσταση ή τα χιλιόμετρα, ώστε να αντικατοπτρίζονται καλύτερα οι αρχές «ο ρυπαίνων πληρώνει» και «ο χρήστης πληρώνει».

Οι αλλαγές θα εναρμονίσουν τα συστήματα χρέωσης των οδικών τελών σε ολόκληρη την ΕΕ και θα βοηθήσουν στη χρηματοδότηση των οδικών υποδομών, μειώνοντας παράλληλα τα φαινόμενα συμφόρησης και συμβάλλοντας στην επίτευξη των κλιματικών στόχων.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο LAWNET.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,