Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών: Το Συμβούλιο ζητεί την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη σύναψη της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης