Σήμα κοινού ευρωπαϊκού πτυχίου και νομικό καθεστώς για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια

Την Τετάτη, 1/2, η κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, ανακοινώνει 10 σχέδια Erasmus+ που θα δοκιμάσουν νέες μορφές διακρατικής συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως προβλέφθηκε στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πανεπιστήμια πριν από μόλις ένα έτος. Το γεγονός αυτό αποτελεί ορόσημο για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης.

Έξι από τα επιλεγμένα σχέδια θα εξετάσουν, θα δοκιμάσουν και θα διευκολύνουν την απονομή σήματος κοινού ευρωπαϊκού πτυχίου. Το πιστοποιητικό αυτό θα συμπληρώνει τα προσόντα που αποκτούν οι απόφοιτοι κοινών προγραμμάτων στο πλαίσιο διακρατικής συνεργασίας μεταξύ διαφόρων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, βάσει κοινής δέσμης ευρωπαϊκών κριτηρίων που θα έχουν συνδιαμορφωθεί. Τα άλλα τέσσερα σχέδια θα επιτρέψουν σε συμμαχίες ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως η πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια», να δοκιμάσουν νέες μορφές συνεργασίας, όπως ένα πιθανό ευρωπαϊκό νομικό καθεστώς για τις εν λόγω συμμαχίες.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο LAWNET.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,