Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων παρέλαβε την ετήσια έκθεση του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού

Νέο διάταγμα για την υποβολή ετήσιας έκθεσης για μη αδειοδοτούμενες εγκαταστάσεις, στο πλαίσιο των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμων