Ειδικά Σχέδια Στήριξης : Νέα δεδομένα και αύξηση επιδομάτων – Δείτε τη Συμπληρωματική Απόφαση της Υπουργού