Δείτε τι ισχύει για το 2020 σύμφωνα με τους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμους

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνουν ότι, σύμφωνα με τους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμους του 2010 μέχρι 2019, από τον Ιανουάριο του 2020 θα ισχύουν τα ακόλουθα:  

(1) Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών αυξάνεται από το μήνα εισφορών Ιανουάριο 2020 σε €1.055 την εβδομάδα και σε €4.572 το μήνα.

(2)  Τα τεκμαρτά εισοδήματα των αυτοτελώς εργαζομένων πάνω στα οποία υπολογίζονται οι εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων αυξάνονται κατά 0,45% από 6.1.2020.

(3) Οι συντάξεις Κοινωνικών Ασφαλίσεων αυξάνονται από 1.1.2020 κατά 0,45% στο βασικό μέρος σε σχέση με τα ποσά που ίσχυαν κατά την 1.1.2019. Στο συμπληρωματικό μέρος, σύμφωνα με τη Νομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κάθε Ιανουάριο χορηγείται αύξηση ίση με την αύξηση του μέσου όρου του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά το δεύτερο εξάμηνο κάθε χρόνου σε σύγκριση με το μέσο όρο του δείκτη αυτού κατά το δεύτερο εξάμηνο του προηγούμενου χρόνου. Ο μέσος όρος του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2019 σε σύγκριση με το δεύτερο εξάμηνο του 2018 σημείωσε μείωση 0,43%.Επομένως, στο συμπληρωματικό μέρος δε θα υπάρξει οποιαδήποτε διαφοροποίηση στα ποσά των συντάξεων που ίσχυαν στις 31.12.2019.

(4) Tο ύψος των βοηθημάτων τοκετού και κηδείας καθορίζονται από 6.1.2020 σε €548,82 και €512,23 αντίστοιχα.

Επίσης, με βάση τη Νομοθεσία περί Χορήγησης Κοινωνικής Σύνταξης από 1.1.2020 το ύψος της κοινωνικής σύνταξης καθορίζεται σε €341,95 το μήνα.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,