Απευθείας στήριξη επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζομένων χωρίς υποβολή αιτήσεων

Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών αποφασίστηκε η απευθείας στήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων αλλά και αυτοτελώς εργαζομένων, που απασχολούν μέχρι 50 άτομα προσωπικό, με εφάπαξ ποσό για κάλυψη οφειλών σε ενοίκια ή άλλα λειτουργικά έξοδα. Οι δυνητικοί δικαιούχοι ανέρχονται στις 40000 – 50000 επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενοι.

Σημειώνεται ότι για την εφάπαξ χορηγία, δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους. Νοουμένου ότι, οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενοι που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, ήταν δικαιούχοι και έλαβαν στήριξη στο πλαίσιο των Ειδικών Σχέδιων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά την περίοδο 13/04/2020 – 12/05/2020, θα λάβουν τη σχετική επιταγή απευθείας.

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από την ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει η διαδικασία αποστολής των επιταγών στους δικαιούχους.

Αναλυτικά τα ποσά της χορηγίας:

Αυτοτελώς εργαζόμενοι και πολύ μικρές επιχειρήσεις που τελούσαν υπό πλήρη ή μερική αναστολή των εργασιών τους και εργοδοτούν:

1 άτομο προσωπικό              –   €1250

2-5 άτομα προσωπικό           –   €3000

6-9 άτομα προσωπικό           –   €4000

10 – 50 άτομα προσωπικό    –   €6000

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,