Την ανάγκη υιοθέτησης του περί δημοσίας υπηρεσίας νόμου από τη Βουλή, υπογράμμισε ο Πρόεδρος

Εφαρμόζουμε πιστά τις πρόνοιες νομοθεσίας και τη νομολογία, λέει η ΕΔΥ

Η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου για τη θέση Διευθυντή Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών δεν αφήνει κανένα περιθώριο στην ΕΔΥ κατά την επανεξέταση