Ανώτατο Δικαστήριο-Τελικός Κατάλογος που αφορά την πρόσληψη 16 εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για εκτέλεση γραφειακών καθηκόντων [Κλ. Α2, Α5, και Α7(ii)] στη Δικαστική Υπηρεσία

Ανακοίνωση για την υπογραφή Σύμβασης Ανάθεσης και Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του Κυπριακού Ινστιτούτου Νομικής Πληροφόρησης (ΚΙΝΟΠ)

Προκαταρκτικός Πίνακας Αιτητών κατά σειρά προτεραιότητας για την πρόσληψη 16 εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για εκτέλεση γραφειακών καθηκόντων (Κλ.Α2, Α5 και Α7 (ii) στη Δικαστική Υπηρεσία

Ανακοίνωση Μεταβατικού Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου-προκήρυξη 3 θέσεων Δικαστή Διοικητικού Δικαστηρίου στη Δικαστική Υπηρεσία

Ανακοίνωση Μεταβατικού Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου-Προκήρυξη 18 θέσεων Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστή στη Δικαστική Υπηρεσία

Ανακοίνωση Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου για την προκήρυξη θέσεων στην Δικαστική Υπηρεσία

Συνάντηση εκπροσώπων Ανώτατου Δικαστηρίου με την Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Υπουργό Μεταφορών για το θέμα της αναβάθμισης των κτηριακών εγκαταστάσεων

Ανακοίνωση ΠΔΣ: 12η μεγάλη Εθελοντική Αιμοδοσία στο Ανώτατο Δικαστήριο 🗓