Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για τη φρούρηση των κτηρίων των Δικαστηρίων παγκύπρια

Η Δικαστική Υπηρεσία μέσω του Ανωτάτου Δικαστηρίου προκήρυξε διαγωνισμό για τη φρούρηση των κτηρίων των Δικαστηρίων Παγκύπρια με λήξη υποβολής αιτήσεων στις 12:00 μ.μ.της 8ης Σεπτεμβρίου, 2022.

Τα Έγγραφα, το Αντικείμενο και οι Όροι Διενέργειας του Διαγωνισμού έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy, αναφέρεται στην ανακοίνωση και διευκρινίζεται ότι οι προσφορές θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά (όχι σε φάκελο), μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων eProcurement.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,