Ανώτατο Δικαστήριο-Τελικός Κατάλογος που αφορά την πρόσληψη 16 εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για εκτέλεση γραφειακών καθηκόντων [Κλ. Α2, Α5, και Α7(ii)] στη Δικαστική Υπηρεσία