Αποτελέσματα Διαγωνισμού για Σχεδιασμό Λογότυπου για τη Σχολή Δικαστών Κύπρου

Η Σχολή Δικαστών Κύπρου ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την επιλογή του λογοτύπου της.

Στο πλαίσιο του ανοικτού ανώνυμου διαγωνισμού, ο οποίος είχε προκηρυχθεί στις 15 Απριλίου 2022, υποβλήθηκαν συνολικά πέντε προτάσεις.

Τις προτάσεις εξέτασε κριτική επιτροπή, η οποία αποφάσισε ομόφωνα την απόρριψη και των πέντε προτάσεων που είχαν υποβληθεί, αφού καμία δεν ικανοποίησε την εν λόγω επιτροπή.

Το Συμβούλιο της Σχολής Δικαστών Κύπρου επικύρωσε την απόφαση της κριτικής επιτροπής στη συνεδρία της που έγινε στις 8 Νοεμβρίου 2022.

Η ανακοίνωση έχει δημοσιευθεί και στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας με Αριθμό 5398, ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου, 2022 στο ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ – ΤΜΗΜΑ Β – Αριθμός γνωστοποίησης 6437.

πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,