Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τεχνικής Υποστήριξης Εκδηλώσεων Κύπρου: Διαμαρτυρία έξω από το Προεδρικό για περαιτέρω οικονομική στήριξη των επιχειρήσεων του κλάδου