Παράταση Υποβολής αιτήσεων για Διδακτορικές Σπουδές στη Νομική Σχολή του Παν. Λευκωσίας

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Διδακτορικές Σπουδές στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

15 μέρες μέχρι την εφαρμογή της νέας Νομοθεσίας περί Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημοσίου Τομέα – Ανακοίνωση Γραφείου Επιτρόπου Πληροφοριών

Σύγχρονα Θέματα Δικαιοσύνης, Επ. 2 – Η Δημόσια Διοίκηση στην Εποχή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

«Σύγχρονα Θέματα Δικαιοσύνης» Επ. 2 – Η Δημόσια Διοίκηση στην Εποχή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: Χαρακτηριστικά, Πρόσβαση, Δικαστικός Έλεγχος 🗓