Εκπαιδευτική ημερίδα : «Διαφθορά και Δημόσια Διοίκηση»

Την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η εκπαιδευτική ημερίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, με θέμα «Διαφθορά και Δημόσια Διοίκηση», που εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Οριζόντιου Σχεδίου Δράσης κατά της Διαφοράς.

Στην ημερίδα συμμετείχαν οι Λειτουργοί – Σύνδεσμοι Υπουργείων, Υπηρεσιών και Φορέων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, για θέματα που αφορούν στην εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής κατά της Διαφθοράς. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, με τη στήριξη της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης.

Την έναρξη της ημερίδας έκανε ο Γενικός Διευθυντής του  Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ανδρέας Ασσιώτης, ο οποίος κάλεσε όλους τους Λειτουργούς Συνδέσμους να συνεργαστούν και να συστρατευθούν  με το Υπουργείο, ώστε ο καθένας στοn χώρο και στην περιοχή ευθύνης του, να επιτύχει νέα πρότυπα εργασίας, νοοτροπίας και συμπεριφοράς προς τους πολίτες και τους οικονομικούς φορείς που εξυπηρετούνται.

Χαιρετισμό απηύθυνε και η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κα Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη, η οποία αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και στην αρχή της χρηστής διοίκησης και στους τρόπους με τους οποίους το Γραφείο της συμβάλλει στην Πρόληψη και Καταπολέμηση της Διαφθοράς.

Στη συνέχεια, ακολούθησε εκπαίδευση, η οποία πραγματεύτηκε την έννοια της διαφθοράς και τους άξονες στρατηγικής κατά της διαφθοράς στο πεδίο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, και τους πυλώνες της χρηστής δημόσιας διοίκησης.

Μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως οκτώ εκπαιδευτικές δράσεις για την πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς, σε τέσσερεις διαφορετικές θεματικές και με ποικίλους αποδέκτες, στο επίκεντρο των οποίων βρίσκονται οι Λειτουργοί – Σύνδεσμοι Υπουργείων, Υπηρεσιών και φορέων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίοι αποτελούν και τον πρώτο και κύριο στόχο εκπαίδευσης του Πρώτου Κύκλου Εκπαιδεύσεων του Υπουργείου σχετικά με την πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,