Η εφαρμογή του Δικαίου του Ανταγωνισμού και των Κρατικών Ενισχύσεων στον τομέα του αθλητισμού

Οι προκλήσεις και η καταλληλότητα του Δικαίου του Ανταγωνισμού στον τομέα των ψηφιακών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

Διαδικτυακή Διημερίδα : Χτίζοντας γέφυρες στο ιδιωτικό δίκαιο, 18-19 Ιουνίου 2021