Η υποστύλωση των συνταγματικών θεσμών και διατάξεων μέσω της σκοπούμενης μεταρρύθμισης στην Δικαιοσύνη

Η δυνατότητα του δικαίου της ανάγκης να διασώζει το κύρος και την ισχύ νόμων που αντιστρατεύονται συνταγματικές διατάξεις

Ε. Βενιζέλος: «Πανδημία, Θεμελιώδη Δικαιώματα και Δημοκρατία»

Δικαστηριακή μεταρρύθμιση και δίκαιο της ανάγκης

Πόλυς Πολυβίου : “Καταστροφική η προτεινόμενη μεταρρύθμιση των δικαστηρίων”