Πόλυς Πολυβίου : “Καταστροφική η προτεινόμενη μεταρρύθμιση των δικαστηρίων”

Σε άρθρο του στην εφημερίδα “ΠΟΛΙΤΗΣ” ο Πόλυς Πολυβίου επιχειρηματολογεί κατά της προτεινόμενης μεταρρύθμισης των Δικαστηρίων  και εξηγεί γιατί θα δημιουργήσει περαιτέρω πλήγματα στο όλο σύστημα της Κυπριακής Δικαιοσύνης.

Πρώτον, θεωρεί πως ο διαχωρισμός του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε δύο, δε θα εξυπηρετεί οποιοδήποτε σκοπό , παρά μόνο σύγχυση και στρέβλωση στην αρμονική εξέλιξη του δικαίου και κάνει αναφορά σε χώρες με παρόμοια συστήματα δικαίου  που δεν εφαρμόζουν διαχωρισμό δικαιοδοσιών εφόσον το δημόσιο/πολιτειακό δίκαιο με το ιδιωτικό/αστικό δίκαιο έχουν προσεγγίσει το ένα το άλλο.

Δεύτερον, η δημιουργία τριτοβάθμιας δικαιοδοσίας θεωρεί πως θα αυξήσει την καθυστέρηση. Συγκεκριμένα υποστηρίζει πως τα πλεονεκτήματα της τριτοβάθμιας δικαιοδοσίας μπορούν να εξασφαλιστούν όχι με τη δημιουργία ακόμα ενός δικαστικού επιπέδου αλλά με ρυθμίσεις οι που θα  προβλέπουν διεύρυνση της σύνθεσης του 3μελούς ή 5μελούς Εφετείου, ώστε το υπό εκδίκαση θέμα να άγεται ενώπιον της Πλήρους Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Με τον τρόπο αυτό θεωρεί πως θα εξασφαλίζεται τελεσίδικη ετυμηγορία από το Ανώτατο Δικαστήριο χωρίς τη δημιουργία ακόμη ενός Δικαστηρίου.

Τρίτον, υπογραμμίζει πως δεν υπολόγισαν σωστά των αριθμών των Δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου (16) , διότι η εκτίμηση έγινε βάσει των σημερινών δεδομένων κι όχι βάσει της δημιουργίας ενός μόνιμου βιώσιμου συστήματος.

Ο εν λόγω σχεδιασμός θεωρεί πως είναι επικίνδυνος και κάνει αναφορά στην υπόθεση Ibrahim και το Δίκαιο της Ανάγκης, που σήμερα καταπατείται με την μεταρρύθμιση αυτή, με αποτέλεσμα να παρερμηνευθεί και να δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα.

Επίσης , ο κ. Πολυβίου τονίζει τον φραγμό που δημιουργείται στην επαγγελματική καριέρα των Προέδρων του Επαρχιακού Δικαστηρίου που αναμένουν το διορισμό τους στο Ανώτατο, εφόσον η μεταρρύθμιση προνοεί  το διορισμό τους στο κατώτερο Δικαστήριο των Εφετών,

Στη συνέχεια εισηγείται  τα δικά του μέτρα μεταρρύθμισης όπως το διορισμό πρωτοκολλητών ούτως ώστε ο δικαστής του Ανωτάτου να ασχολείται μόνο με την ουσία μιας υπόθεσης κι όχι με τα διαδικαστικά, θα πρέπει να ζητείται άδεια προτού να καταθέτει κάποιος Έφεση. Εισηγείται ακόμη, αύξηση δικαστικών εξόδων  και τροποποίηση των θεσμών για απλοποίηση των διαδικασιών και υποστηρίζει πως θα πρέπει να διοριστούν περαιτέρω Ανώτεροι Επαρχιακοί Δικαστές και Προέδροι.

Τέλος, θεωρεί την προτεινόμενη μεταρρύθμιση καταστροφική και καλεί το  Υπουργικό Συμβούλιο να αποσύρει τα σχετικά νομοσχέδια.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,