Παρουσιάστηκε το έργο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου για την περίοδο Οκτωβρίου 2020 – Οκτωβρίου 2021

Έργο επιδότησης ασκουμένων – Έντυπα καταγραφής εργασιών Ιουλίου 2021

Έργο Επιδότησης Ασκούμενων – Νέος Οδηγός

Έργο Επιδότησης Ασκούμενων Δικηγόρων – Εξετάσεις Ιουνίου 2021 Νομικού Συμβουλίου και προβλεπόμενη άδεια για προετοιμασία