Ανακοίνωση ΠΔΣ για το Έργο Επιδότησης Ασκούμενων

Για ασκούμενους που έχουν ολοκληρώσει την άσκησή τους

Ο ΠΔΣ ενημερώνει τους ασκούμενους δικηγόρους που έχουν ολοκληρώσει την άσκησή τους, ότι η αποστολή των Εντύπων Καταγραφής Εργασιών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός της καθορισμένης χρονικής προθεσμίας (βλέπε Οδηγό σελίδα 8), η οποία γι’ αυτό τον μήνα (Αύγουστο) εκτείνεται από την 31η Αυγούστου 2021 μέχρι και την 7η Σεπτεμβρίου 2021.

Τα Έντυπα Καταγραφής Εργασιών θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα ορθά, υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από τον καθοδηγητή και θα πρέπει να παρατίθενται τα σχόλια του καθοδηγητή δικηγόρου. (βλέπε Παράρτημα 2 Οδηγός).

Επιπρόσθετα, θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά ερωτηματολόγιο που αφορά την ολοκλήρωση της άσκησής σας, το οποίο παρακαλείσθε να απαντήσετε και ακολούθως να καταχωρίσετε σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες, προκειμένου να ολοκληρωθεί και η διαδικασία πληρωμής σας.

Για νέους ασκούμενους

Όσες και όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Έργο Επιδότησης Ασκούμενων θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΠΔΣ (http://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/for-trainees/subsidy-project-for-trainee-advocates-2017-2020/758-2017-2021) και να συνοδεύεται με τα NEET’S, αντίγραφο ταυτότητας και αντίγραφο του αριθμού μητρώου του ασκούμενου (αριθμός που δόθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο).

Η αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί/παραδοθεί ορθά συμπληρωμένη στα γραφεία του ΠΔΣ εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία έναρξης της άσκησης, η οποία είναι η ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει η άσκηση στο γραφείο απασχόλησης. Περαιτέρω, η αίτηση θα πρέπει να προσκομίζεται σε πρωτότυπη μορφή και να αποστέλλεται στα γραφεία του ΠΔΣ ιδιοχείρως είτε μέσω υπηρεσίας courier.

Για επιπλέον πληροφορίες/διευκρινίσεις μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο trainee@cba.org.cy

Ανακοίνωση Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,