Ανακοίνωση ΠΔΣ αναφορικά με τη λειτουργία του eJustice, το οποίο τίθεται σε ισχύ τη Δευτέρα 15/1/2024

Αγαπητές/οί συνάδελφοι,

Τα πιο κάτω, αποτελούν σημαντικές ανακοινώσεις για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων eJustice, το οποίο τίθεται σε ισχύ τη Δευτέρα 15/1/2024.

Πλατφόρμα iJustice:

  • Η λειτουργία της πλατφόρμας την Παρασκευή, 12/1/2024, η ώρα 13.00, θα σταματήσει τη λειτουργία της. Οτιδήποτε καταχωριστεί στο i-Justice, μετά τις 12/1/2024 στις 13.00, δεν θα μεταφερθεί στο νέο σύστημα διαχείρισης.
  • Η πλατφόρμα i-Justice θα παραμείνει ΜΟΝΟ σε λειτουργία προβολής (viewing mode) για κάποιο χρονικό διάστημα, ώστε να διαπιστώσετε αν τα δεδομένα της μετάπτωσης από το ένα σύστημα στο άλλα θα έχουν μεταφερθεί σωστά, κάτι το οποίο δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.

Πλατφόρμα eJustice:

  • Όλες και οποιεσδήποτε καταχωρίσεις θα γίνονται πλέον στη νέα πλατφόρμα e-Justice, η οποία θα δέχεται καταχωρίσεις στις 15/1/2024.
  • Ο σύνδεσμος για τη νέα πλατφόρμα είναι: https://ejustice.judicial.gov.cy/public/index
  • Στον πιο πάνω σύνδεσμο, θα συνδέεστε με τους κανονικούς κωδικούς CyLogin που χρησιμοποιείτε σήμερα για το i-Justice.
  • Από την Παρασκευή 12/1/2024 και ώρα 15:00, μέχρι και το πρωί της Δευτέρας 15/1/2024 ώρα 08:00, το σύστημα θα είναι κλειστό, ώστε να ολοκληρωθεί η μετάπτωση των δεδομένων από την πλατφόρμα i-Justice στη νέα πλατφόρμα e-Justice διαχείρισης των υποθέσεων.
  • Από αύριο θα υπάρχουν αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Ανώτατου Δικαστηρίου Κύπρου βιντεοσκοπημένες παρουσιάσεις με σαφείς οδηγίες για τη χρήση της πλατφόρμας.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες και/ή απορίες και/ή προβλήματα, παρακαλούμε σημειώστε ότι ο αριθμός επικοινωνίας με το helpdesk για το e-Justice έχει αλλάξει και είναι 22313876. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για τον ίδιο σκοπό είναι eJusticeHelpDesk@kyndryl.com

 

Με εκτίμηση,
Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: