Ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας για την απόφαση του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου σχετικά με την παρουσία του Κυβερνητικού Εκπροσώπου και του Υφυπουργού παρά τω Προέδρω στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου

Ομόφωνη απόφαση με την οποίαν κρίνει ως νόμιμη την παρουσία του εκάστοτε Κυβερνητικού Εκπροσώπου και του εκάστοτε Υφυπουργού παρά τω Προέδρω στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου, νοουμένου ότι τα πρόσωπα αυτά αποχωρούν πριν από τη λήψη απόφασης εκτελεστών διοικητικών πράξεων, εξέδωσε την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2024 το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο.

Το Δικαστήριο, εξετάζοντας έφεση που καταχώρησε ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας σε σχέση με τη νομιμότητα της σύνθεσης του Υπουργικού Συμβουλίου και υιοθετώντας πλήρως τις θέσεις του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ανέτρεψε την πρωτόδικη απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, κρίνοντας πως τόσο ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος όσο και ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω έχουν δικαίωμα να παρίστανται στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου ως πρόσωπα που δύναται να δίνουν διευκρινήσεις, αφού ο ρόλος και η αρμοδιότητά τους από τη φύση τους (εγγενώς) είναι συνυφασμένα με το έργο του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου.

Το Δικαστήριο επιδίκασε έξοδα προς όφελος της Δημοκρατίας.

Την υπόθεση στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο χειρίστηκε εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας η κα Έλενα Παπαγεωργίου, Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και ο κ. Θάσος Χατζηλούκα, Δικηγόρος της Δημοκρατίας.

πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: