Ανακοίνωση ΠΔΣ – Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας-Αμμοχώστου – Πρόγραμμα Εκδίκασης Καθυστερούμενων Υποθέσεων (Backlog)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡ. 2/8/2021

Σε σχέση με το Πρόγραμμα Εκδίκασης Καθυστερούμενων Υποθέσεων Λάρνακας-Αμμοχώστου (Backlog) κρίνεται χρήσιμο και επωφελές και ως προς τούτο προτρέπονται οι ευπαίδευτοι συνήγοροι οι οποίοι χειρίζονται αγωγές που εμπίπτουν στο πιο πάνω πρόγραμμα, όπως, όπου είναι δυνατόν ετοιμάσουν τις γραπτές δηλώσεις όλων των μαρτύρων που προτίθενται να παρουσιάσουν στην ακρόαση και όπως τις ανταλλάξουν μεταξύ τους τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την προγραμματισθείσα ημερομηνία ακρόασης, μαζί με τα έγγραφα τα οποία επιθυμούν να καταθέσουν ως τεκμήρια.

Η πιο πάνω παραίνεση γίνεται στη βάση του γενικού πλαισίου που έχει καθορίσει το Ανώτατο Δικαστήριο και αφού κρίθηκε ότι με αυτό τον τρόπο θα διασαφηνιστούν εξαρχής τα πραγματικά επίδικα γεγονότα και ή νομικά ζητήματα, διευκολύνοντας έτσι την από κοινού δήλωση παραδεκτών γεγονότων και κατ’ επέκταση την εξοικονόμηση  πολύτιμου Δικαστικού χρόνου και εξόδων προς όφελος όλων.

Παράκληση όπως σε σχέση με τα πιο πάνω δοθεί κατ’ αρχάς προτεραιότητα στις υποθέσεις που έχουν προγραμματιστεί για ακρόαση κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2021 στην κλίμακα €100.000-€500.000.

Εννοείται ότι ειδικότερες οδηγίες, εάν και εφόσον χρειαστεί, θα δίδονται αναλόγως των αναγκών της κάθε υπόθεσης από τον εκδικάζοντα Δικαστή κ. Λ. Μουγή Α.Ε.Δ.

Κατ’ εντολήν

Πρωτοκολλητής

Ε.Δ. Λάρνακας-Αμμοχώστου

Ανακοίνωση Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,