Απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου για το Δημόσιο Κήπο στην αγωγή της Ιεράς Μητρόπολης Πάφου

Εκδόθηκε η απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου στην αγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου εναντίον του Δήμου Πάφου και άλλων, σύμφωνα με την οποία καταδικάζει το Δ. Πάφου και ζητά αποζημιώσεις για ουσιώδη μείωση της οικονομικής αξίας του Δημόσιου Κήπου .

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης στις  8.6.2010, η Ιερά Μητρόπολη Πάφου καταχώρησε αγωγή εναντίον του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Δήμου Πάφου και του Υπουργικού Συμβουλίου, αξιώνοντας αποζημιώσεις €26.125.000 πλέον τόκους για μείωση της οικονομικής αξίας του κτήματός της, εντός του οποίου βρίσκεται ο «Δημόσιος Κήπος», λόγω αλλαγής της πολεοδομικής ζώνης του.

Στις 21/1/2021, μετά από ακροαματική διαδικασία, το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου αποφάσισε ότι η Δημοτική Επιτροπή με την Κ.Δ.Π. 180/81 ημερομηνίας 7.8.1981 ενέταξε το τεμάχιο του Δημοσίου Κήπου στη ζώνη Ζ1, μειώνοντας το συντελεστή δόμησης του από 160% σε 1% , με αποτέλεσμα να επέλθει ουσιώδης μείωση της οικονομικής αξίας του κτήματος.

Το Δικαστήριο, με βάση το άρθρο 23 του Συντάγματος που προστατεύει το δικαίωμα στην ιδιοκτησία, καταδίκασε τον Δήμο Πάφου να πληρώσει ως αποζημίωση για την ουσιώδη μείωση της αξίας του κτήματος, την αξία του κτήματος την 7.8.1981 στην οποία βρισκόταν πριν από την ένταξη του στη ζώνη Ζ1, €2.050.000, μείον την αξία του μετά την ένταξη του στη ζώνη Ζ1, €86.292, ήτοι ποσό €1.963.708, αναπροσαρμοσμένο λόγω πληθωρισμού το χρόνο καταχώρησης της αγωγής σε €5.482.672, πλέον νόμιμο τόκο από 08.6.2010, πλέον έξοδα, πλέον νόμιμο τόκο από την έκδοση της απόφασης, πλέον Φ.Π.Α. 

Το ποσό της απόφασης σήμερα είναι €7.739.000 πλέον έξοδα.

Ο Δήμος Πάφου σημειώνει με σχετική του ανακοίνωση, πως η  απόφαση θα μελετηθεί από τον Δήμο Πάφου στις προσεχείς ημέρες.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,